Indeklima.

KP-ergonomi tilbyder undersøgelse, rådgivning og løsning af indeklimaforhold.

KP-ergonomi sætter fokus på indklimasyge -
WHO beskriver det således:
At der blandt personer i en bygning er flere end normalt, der har et eller flere af nedennævnte symptomer:
  irritation af øjne, næse og svælg - tørre slimhinder
  luftvejsinfektioner - gener fra træk og støj
  hovedpine og koncentrationsbesvær - unaturlig træthed
  svimmelhed, kløe og overfølsomhedsreaktioner

KP-ergonomi måler "temperaturen" med højt kvalificeret rådgiver


Kontakt KP-ergonomi