APV – Arbejdspladsvurdering

KP-ergonomi tilbyder ergonomisk analyse som redskab til at opnå et sikkert og sundt arbejdsmiljø. Arbejdspladsvurdering indeholder flere elementer – blandt andet fysiske / ergonomiske forhold.

KP-ergonomi samarbejder med virksomheden om at løse denne opgave ved:

at vurdere det fysiske og ergonomiske arbejdsmiljø
at identificere og kortlægge arbejdmiljøforhold
at udarbejde skriftlig konklusion
at udarbejde en prioriteret handlingsplan
at sikre opfølgning på handlingsplanen

KP-ergonomi sikrer helhedsløsninger.

Kontakt KP-ergonomi